1

موضوع: شروع فعالیت انجمن ایرانیان مقیم عمان

سلام و احترام
در تاریخ 5 دی 96 این انجمن پایه گزاری شده است .
هدف از پایه گزاری این انجمن کمک و ارتباط بیشتر بین ایرانیان مقیم عمان است .
ما را در بهتر شدن انجمن یاری کنید .

-انجمن ایرانیان مقیم عمان