هیئت تخصصی پزشکی عمان ازسازمان دیتا فلو برای تایید اعتبارمدارک متخصصان ، پزشکان و پیراپزشکان که برای استخدام در کشور عمان اقدام کرده اند ، استفاده می کند.

OMSB یک ارگان مستقل ، وظیفه تدوین معیارها و معیارهای مناسب برای تمرین و پیشبرد حرفه های بهداشتی را بر عهده دارد ، هدف از این کار ارتقاء عملکرد حرفه ای ، توسعه مهارتهایی است که باعث غنی سازی ادبیات علمی و استفاده از دانش در زمینه های مختلف تخصصهای بهداشتی می شود. چشم انداز OMSB دستیابی به تعالی در آموزش پزشکی پزشکی ، آموزش ، ارزیابی و اعتباربخشی در سراسر عمان است ، بنابراین دانش ، مهارت و تجربه متخصصان پزشکی و بهداشت را بهبود می بخشد. ماموریت OMSB حفظ و ارتقاء كیفیت مراقبت های پزشکی در سراسرعمان با ایجاد و حفظ آموزش های تخصصی پزشکی و تعیین استانداردهای حرفه ای و آموزشی برای آموزش و صدور گواهینامه پزشكان و پیراپزشکان است.

هزینه ثبت نام و تایید مدارک :

پزشکان و متخصصان : ۶۲۴۰۰۰۰ تومان

پرستاران : ۵۶۴۰۰۰۰ تومان

پیراپزشکان : ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام و ارسال مدارک با شماره واتساپ ۰۰۹۶۸۹۵۹۳۰۴۳۶ تماس حاصل فرمایید.

1398/09/09 - 16:59

شبکه اجتماعی ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی