شرایط ویزا کار در عمان حامی باید یک شخص محلی باشد و مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در فرم درخواست را بپذیرد. · شخص نباید کمتر از ۲۱ سال و بیشتر از ۶۰ سال نباشد. · جنسیت شخص باید همان جنسیتی باشد که در فرم درخواست اعلام شده است. · شغلی که برای آن اقدام می شود باید با شغل ارائه شده در فرم اجازه کار یکسان باشد.

1398/08/13 - 02:59 در کار در کشور عمان

شبکه اجتماعی ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی