ایجاد صفحه رسمی، ویژه ی شرکت ها و سازمان های خصوصی در عمان و همچنین کسب و کار های کوچک و بزرگ و کسانی که هویت واقعی انها تایید شود می باشد . مزیت ایجاد یک رسانه رسمی، جذب مخاطبین جدید و ایجاد یک ارتباط تعاملی با آنها و جلوگیری از ایجاد صفحات غیرواقعی منتسب به شما و انتشار مطالب کذب می باشد

درخواست ایجاد صفحه رسمی »


شبکه اجتماعی ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی