کاربران گروه

مدیران گروه

دختران افتاب

گروه عمومی · 3 کاربر · 2 پست
Ehsan
Ehsan

به وطن نگاه می کنم.فریاد می زند. یا عاشق باش و برگرد یا ظالم باش و فراموشکار

ملیکا
ملیکا

آنقدر راهِ حل هایِ درست و منطقی ات را به رُخم نکش من آدمِ اشتباه انتخاب کردن هایِ آگاهانه ام اگر غیر از این بود که اصلا تو را دوست نمی داشتم

دیدگاه · 1398/08/14 - 19:47 در دختران افتاب · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
@Setareh و @Melika عضو گروه شدند. 1398/08/14 - 19:47
@Mini عضو گروه شد. 1398/08/13 - 03:07

ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی