مشخصات

موارد دیگر
ملیکا
1 پست
زن

دنبال‌کنندگان

ملیکا
ملیکا

آنقدر راهِ حل هایِ درست و منطقی ات را به رُخم نکش من آدمِ اشتباه انتخاب کردن هایِ آگاهانه ام اگر غیر از این بود که اصلا تو را دوست نمی داشتم

دیدگاه · 1398/08/14 - 19:47 در دختران افتاب · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -

ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی