در اینجا به اخبار شرکت کیش ایردر عمان میپردازیم

مشخصات

موارد دیگر
دفتر کیش ایر عمان
1 پست

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

دفتر کیش ایر عمان
دفتر کیش ایر عمان

پرواز های مسقط به کیش روز های شنبه و چهارشنبه انجام می شود .

دیدگاه · 1398/08/13 - 02:41 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -

ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی