مشخصات

موارد دیگر
DAMA
1 پست

دنبال‌کنندگان

DAMA
DAMA
دوستان پنجشنبه تاریخ ۷ نوامبر شب ساعت هشت در قرم کسانی که دوست دارند
بازی سنتی هفت سنگ ایرانی شرکت کنند و یا بازی کنند.و یا تماشا کنند در خدمتشان هستیم.
هدف این بازی دوستی و بازی و نشاط هست.


کسانی که تشریف می آورند بفرمایند تا ما آمار دقیق برای برنامه ریزی داشته باشیم.
[لینک]
دیدگاه · 1398/08/16 - 20:27 ·

ایرانیان مقیم عمان · قدرت گرفته توسط برنامه نویس شبکه فارسی